Bewijs voor de effectiviteit van de Nacht Brace

Bewijs voor de effectiviteit van de Nacht Brace
maart 7, 2024

Bewijs voor de effectiviteit van de Nacht Brace

Recent verscheen een goed uitgevoerd, gerandomiseerd onderzoek naar de
effectiviteit van een nachtbrace voor scoliose, door Charalampidis et al, van de groep
van professor Gerdhem van de Karolinska Universiteit en Upsala Universiteit in
Zweden.


Het onderzoek werd verricht in 6 ziekenhuizen in Zweden en laat zien dat
het dragen van een nacht brace voor scoliose een gunstig effect heeft op het verloop
van de bocht. In de groep die de nacht brace kreeg voorgeschreven (gemiddelde
bocht 30 graden) nam de bocht in 76% van de behandelde patiënten minder dan 6
graden toe, ten opzichte van de controlegroep zonder brace, waarin dit resultaat
werd bereikt in 53% van de patiënten.
Deze resultaten lijken een ondersteuning voor andere recente studies, die de
mogelijkheid van ‘Night Time Bracing’ evalueren, als goed alternatief voor een ‘full-
time’ brace. Op dit moment zijn wij onze eigen resultaten aan het beoordelen, zodra
daarover mededelingen kunnen worden gedaan brengen wij die via de website en
mogelijk in gepubliceerde artikelen naar buiten. Mede op grond van dit artikel zullen
wij ons beleid, waarbij Dutch Scoliosis Center de eerste was om de Providence Night
Time Brace in Nederland te gaan gebruiken, dan ook voortzetten.

Literatuur
Nighttime Bracing or Exercise in Moderate-Grade Adolescent Idiopathic

Scoliosis A Randomized Clinical Trial
Anastasios Charalampidis, MD, PhD; Elias Diarbakerli, PhD; Marlene Dufvenberg,
MSc; Kourosh Jalalpour, MD; Acke Ohlin, MD, PhD; Anna Aspberg Ahl, MD; Hans
Möller, MD, PhD; Allan Abbott, PhD; Paul Gerdhem, MD, PhD; for the CONTRAIS
Study Group

JAMA Network Open. 2024;7(1):e2352492.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.52492
JAMA Netwerk Open